CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI websites TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ QUÝ ĐÔNG

Giới thiệu

- Xã Mỹ Quý Đông có 6 ấp, trường Tiểu học Mỹ Quý Đông  nằm trên 3 ấp: ấp 4, ấp 5, ấp 6. Người dân ở đây sống chủ yếu là cây lúa và chỉ một số ít chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

- Hệ thống giao thông nông thôn có phần thuận lợi trong đi lại, tuy nhiên vẫn còn 1 số đoạn bị xuống cấp đi lại khó khăn trong mùa mưa. Tình hình xã hội ở các ấp thì ổn định.

- Trường Tiểu học Mỹ Quý Đông có 1 điểm trường chính và 2 phân hiệu. Cơ sở vật chất, trang thiết tương đối đầy đủ để phục vụ cho việc dạy và học.

- Tổng số CBGV.CNV: 30/10  trong đó :

BGH: 02;

TPT: 01;

Giáo viên PCGD và TTGDCĐ: 02;

TV và TB: 02;

Dạy chuyên: 06 (Chuyên Thể dục, Chuyên Mỹ Thuật, Chuyên Kỹ thuật_Thủ công,  Chuyên Âm nhac, Chuyên TN&XH _LS&ĐL, Chuyên Anh văn);

Dạy lớp 15;

Nhân viên 2. (Kế Toán và bảo vệ).

- Tổ chuyên môn: 3 tổ (Tổ 1_chuyên; Tổ 2_3; Tổ 4_5).

- Tổ Văn phòng: 01 tổ

- Tổng số công đoàn viên: 27/9

- Tổng số đoàn viên: 7/4

- Tổng số đảng viên: 15/6

- Tổng số đội viên: 95/42

- Tổng số sao nhi đồng: 168/87

- Tổng số học sinh tiểu học 263/129 (15 lớp), bình quân 17 hs/lớp.